Casestudie taal en verhaal

Studiegidsnr:1041FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Martens
- NNB
Jasper Van de Vijver
Gert Van Echelpoel
Johan Nackaerts
Eva Plasmans
Eveline Slijper
Selin Geerinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module wordt er dieper ingegaan op het menselijk verhaal achter elk ontwerp. Een ontwerp komt in realiteit tot stand door de samenwerking van diverse stakeholders. Deze zijn o.a. de opdrachtgever, de doelgroep, de ontwerper, de uitvoerders, .....  De student dient in deze module intervieuws af te nemen van de stakeholders van de opgegeven casus. Deze intervieuws dienen gebundeld te worden tot een doorlopend geschreven verhaal waarop een kritische reflectie moeten gebeuren. Deze kritische reflectie dient vervolgens vertaald te worden naar een nieuw concept dat aan de hand van een grafic novel verteld moet worden. In deze module wordt er enerzijds gelet op de kritische constructieve houding die de studenten t.o.v. elkaar hebben en anderzijds op de vrije expressie en interpretatie van het medium grafic novel.