Bachelorproef partim II: communiceren met patiƫnten

Studiegidsnr:1042FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel “Bachelorproef” wordt in elk van de 3 bachelorjaren gegeven met uiteraard in elk jaar een verschillende doelstelling.
In het 2de bachelorjaar wordt gewerkt rond communicatie met patiënten. Tijdens het eerste semester interview je in kleine groepjes één of twee patiënten met dezelfde pathologie. De resultaten van dit interview worden verwerkt in een scriptie. In het tweede semester wordt hieraan verder gewerkt en zal je in groep een mondelinge PowerPointpresentatie geven over de resultaten van je onderzoek.