Bachelorproef partim II: communiceren met patiƫnten

Studiegidsnr:1042FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Voor veel opleidingsonderdelen zullen jullie in de loop van jullie studies een werk moeten schrijven of een presentatie moeten geven. Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe schrijf je een wetenschappelijk artikel? Hoe maak je een informatieve poster in powerpoint? En hoe geef je een heldere presentatie? In het opleidingsonderdeel “bachelorproef” zal tijdens de bacheloropleiding rond deze vragen gewerkt worden. In dit opleidingsonderdeel gaat het dus om het aanleren van vaardigheden die niet binnen de klassieke lessen en practica vallen, maar die van algemeen belang zijn tijdens en na de studies.
 
STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING “BACHELORPROEF”
Het opleidingsonderdeel “Bachelorproef” wordt in elk van de 3 bachelorjaren gegeven met uiteraard in elk jaar een verschillende doelstelling.
In het 1ste bachelorjaar wordt  aangeleerd hoe jullie wetenschappelijke literatuur opzoeken en hoe jullie die kunnen gebruiken om zelf een wetenschappelijk artikel rond geneesmiddelen te schrijven. Dit artikel maken jullie in groep rond een vooraf gekozen wetenschappelijk onderwerp. De basis van deze onderwerpen wordt gelegd tijdens de andere opleidingsonderdelen van het 1ste semester (fysica, chemie, dierkundige biologie en cellen en weefsels).
In het 2de bachelorjaar wordt gewerkt rond communicatie met patiënten. Tijdens het eerste semester interview je in groepjes van 4 studenten twee patiënten met dezelfde pathologie. De resultaten van dit interview worden verwerkt in een scriptie. In het tweede semester wordt hieraan verder gewerkt en zal je in groep een mondelinge PowerPointpresentatie geven over de resultaten van je onderzoek.In het 3de bachelorjaar voeren jullie een inleefstage uit in meerdere werkgebieden van de apotheker (officina-apotheek, ziekenhuisapotheek, klinisch labo, farmaceutisch bedrijf en een universitair onderzoekslabo) en maken jullie hierover een verslag. Na de stage geven jullie elk individueel een powerpoint presentatie over de inleefstage-ervaringen.