Italiaans: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1042FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Italiaans: Grammatica 2 én Italiaans: Taalbeheersing 2
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annelies Van den Bogaert
Alessandra Eleonora Marconi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Grammatica: De cursus is een vervolg op Grammatica 1; er komen nieuwe onderwerpen aan bod, maar er wordt ook dieper ingegaan op thema's die behandeld werden in Bachelor 1. Onderwerpen zijn onder meer: si impersonale e passivante, lijdende vorm, onpersoonlijke constructies, het gebruik van de tijden en wijzen van het werkwoord (gerundio, participio passato, condizionale, congiuntivo, la concordanza dei tempi), periodo ipotetico, indirecte rede, parole alterate, meervoud van samengestelde substantieven, bijzondere uitdrukkingen en andere idiomatische uitdrukkingen in het Italiaans.

Taalbeheersing: De studenten maken kennis met uiteenlopende algemene tekstsoorten (schriftelijk en mondeling) en op basis ervan moeten de studenten spreken en schrijven. De studenten spreken of schrijven verslagen die verband houden met de Italiaanse actualiteit, geschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. De woordenschat die verworven is in het eerste jaar wordt toegepast en uitgebreid via oefeningen.