Architectuurgeschiedenis en de cultuur van het bouwen na 1750

Studiegidsnr:1042FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:42
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Inge Bertels
Dirk Laporte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de Westerse cultuurgeschiedenis behandeld van de Verlichting tot op het heden, met een bijzondere aandacht voor kunst, architectuur en de band tussen beiden. Er wordt aandacht besteed aan de verwevenheid van maatschappelijke, wetenschappelijke, technologische en culturele evoluties. Hierdoor wordt duidelijk dat ook kunst en architectuur zich nooit in een vacuüm ontwikkelen, maar altijd het product zijn van concrete en veranderlijke historische omstandigheden. Ze beantwoorden universele menselijke problemen en aspiraties, maar vloeien ook telkens voort uit de specifieke historische context. Op en basaal niveau wordt de student ook geïnitieerd in het zelfstandig verwerken van wetenschappelijke, cultuurhistorische bronnen en teksten.