Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie / casestudie object en ruimte

Studiegidsnr:1042FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:70
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefan Dherdt
Nathalie Vallet
Gert Van Echelpoel
Inge Somers
Stefan Martens
Ann Buvens
Johan Nackaerts
Marjan Michels
Eveline Slijper
Selin Geerinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderzoeksthema van deze casestudie behandelt de wisselende relatie tussen Object en Ruimte. Je onderzoekt de impliciete en expliciete noden van bestaande ruimten en objecten en hoe beide zich verhouden tot elkaar. Je kan je hierbij de volgende vragen stellen: in welke mate bepaald de aanwezige ruimte de parameters voor het te ontwerpen object binnen deze ruimte? Op welke manier kan een ontworpen object de ruimte beïnvloeden, en aanpassingen of intervenies eisen? Aan de hand van de analyse van een ruimte leert je deze vormelijk, constructief en historisch te begrijpen. Door toevoeging van objecten dien je in te grijpen in de ruimte en deze te  herdefiniëren op het niveau van functie en vorm.