Biochemie I: biomoleculen en katalyse

Studiegidsnr:1043FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:min 08/20 voor Organische chemie I en Cellen en weefsels en voor minstens 30 SP credits behaald aan 1ste ba vakken
Contacturen:47
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne-Marie Lambeir
Eva Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De basisprincipes van de biochemie worden geïllustreerd met voorbeelden uit de farmaceutische praktijk.

Deze cursus legt de basis voor Biochemie II: metabolisme.

De belangrijkste biologische macromoleculen en hun bouwstenen worden besproken: aminozuren en eiwitten, koolhydraten en polysacchariden, nucleotiden en nucleïnezuren, lipiden.

Het verband tussen structuur en eigenschappen van de proteïnen wordt toegelicht voor vezelproteïnen, hemoglobine, contractiele eiwitten  en enzymen.

De biochemie bestudeert de moleculen die voorkomen in levende organismen: hoe hun structuur verband houdt met hun chemische eigenschappen en hoe ze worden omgezet in het metabolisme. De bouwstenen van de biologische macromoleculen en de primaire metabolieten die in cellen worden teruggevonden zijn “organische” moleculen, hoofdzakelijk koolstofderivaten. Daarom wordt in het droge practicum de biochemie gecombineerd met aspecten van de koolstofchemie: stereochemie, eigenschappen van functionele groepen. Tijdens de laboratoriumpractica wordt  aandacht besteed aan biochemische analysemethoden voor eiwitten, nucleïnezuren en enzymen.