Biochemie I: biomoleculen en katalyse

Studiegidsnr:1043FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:47
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Yann Sterckx
Eva Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De biochemie is de chemie van het leven. Het is een tak van de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de moleculaire en cellulaire processen die ervoor zorgen dat organismen leven.

In Biochemie I: biomoleculen en katalyse wordt er in detail ingegaan op de belangrijkste biologische macromoleculen en hun bouwstenen: aminozuren en eiwitten, koolhydraten en polysacchariden, nucleotiden en nucleïnezuren, lipiden en biologische membranen. De fysicochemische en biochemische eigenschappen van deze moleculen worden uitvoerig besproken en in verband gebracht met hun biologische functie. Kortom wordt de nadruk gelegd op de structuur-functie relatie van biologische macromoleculen en hun bouwstenen.

De theoretische grondslagen die toegelicht worden tijdens de hoorcolleges zullen worden ondersteund door praktijkoefeningen. De theoretische concepten zullen verder verduidelijkt worden door i) zelf experimenten uit te voeren in het laboratium en ii) op interactieve wijze te kijken naar de structuur-functie relatie van biologische (macro)moleculen via speciale computerprogramma’s. Op deze manier kunnen de studenten op actieve wijze hun kennis van en inzicht in de behandelde materie bijstellen en verbeteren.

Doorheen de cursus worden verbanden gelegd met de inhoud van de andere cursussen die aan bod komen in deze opleiding en worden voorbeelden aangehaald die relevant zijn voor studenten farmaceutische wetenschappen. Ten slotte legt deze cursus de basis voor Biochemie II: metabolisme.