Nieuwe tijd: politiek en instellingen

Studiegidsnr:1043FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Duerloo

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • In deze cursus staat het vroegmoderne geweld centraal.
  • Doodslagcijfers: nut en beperkingen van een kwantitatieve benadering
  • Eergevoel en geweld
  • Specifieke vormen van geweld: studentengeweld, religieus geweld, volksgeweld
  • Symbolisch geweld
  • Militair geweld: een militaire revolutie?
  • Vroegmoderne terreur?