Italiaans: Cultuur 1

Studiegidsnr:1043FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Cultuur 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Communicatie en samenleving
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Rosario Gennaro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De belangrijkste thema’s van de Italiaanse  literatuur, kunst en geschiedenis van 1200 tot 1800 worden bestudeerd. De studenten nemen actief deel aan discussies. Ze drukken hun meningen uit. Ze vergelijken de Italiaanse cultuur met hun eigen cultuur.