Structuuranalyse

Studiegidsnr:1043FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Belmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een algemene inleiding tot de structuuranalyse start dit opleidingsonderdeel met een overzicht van de basiseisen van een constructie en de basisprincipes  i.v.m. krachten en spanningen. Vervolgens wordt ingezoomd op constructieelementen (platen, balken , kolommen, wanden, enz.) en acties (eigengewicht, opgelegde belastingen, klimaatacties) en worden de grenstoestanden (uiterste grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand) waaraan de structuur van een gebouw moet voldoen volgens de Europese Normen behandeld. Daarna wordt ingegaan op de soorten oplegging en de verschillende bouwmaterialen respectievelijk van en voor structurele elementen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de werking van horizontale en verticale structurele elementen. Tenslotte wordt een lastendaling aangeleerd.