Casestudie tijd en ruimte

Studiegidsnr:1043FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Dirk Geldof
Arjaan De Feyter
Stefan De Feyter
Ann Coen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wanneer je ontwerpt pas je de omgeving of ruimte aan en zoek je naar betere oplossingen voor menselijke interacties. Hierbij grijp je in in tijd en ruimte. In deze casus onderzoek je mogelijkheden en exploreer je ontwerptools die je als ontwerper ter beschikking hebt om om te gaan met de wisselende relatie en dimensie van tijd en ruimte. Hierbij horen volgende onderzoeksvragen: wanneer is een ruimte tijdloos? Kan je ontwerpen afstemmen op nieuwe gewoonten, bijzonderheden, evoluties of ritme van menselijk handelingen? Hoe lees je ruimte(n), de geschiedenis van een plek of ruimtelijke inrichting? Wat betekent tijdsgeest, wat is de waarde van een icoon in de tijd? Hoe kunnen zonering en oriëntatie elkaar versterken? Is tijd de nieuwe ruimte? In deze casus kunnen vele topics of kwesties onderzocht worden zoals: observatie van menselijke handelingen, gebruiken en rituelen; flexibel / mobiel gebruik van ruimte; statische versus dynamische ruimte; de evolutie van ruimte in de tijd; herbestemming; veroudering van uitrusting en materialen, woon- en verblijfspatronen; pop-up interieurs; ruimten voor tijdelijk of levenslang gebruik, aanpasbaar wonen, levensduurverlenging van ruimte; ontwerpen voor het onbekende, het onvoorstelbare, het utopische; het dimensioneel meten van ruimte aan de hand van tijd; ruimte voor onthaasting; de efemere ruimte enz...