Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Casestudie tijd en ruimte

Studiegidsnr:1043FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
- NNB
Dirk Geldof
Arjaan De Feyter
Ann Coen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

COVID19 opmerking:  in het geval de lessen voor dit opleidingsonderdeel fysiek on campus worden gedoceerd, zal dit met respect voor de fysieke distancing in een aula worden georganiseerd. In het andere geval worden de lessen on-line aangeboden. In beide gevallen wordt dit in het uurrooster vermeld.

In het ruimtelijk ontwerpen ligt de focus op het afstemmen van de omgeving of ruimte op wisselende menselijke interacties. Hierbij grijp je in in tijd en ruimte. In deze casus onderzoek je mogelijkheden en exploreer je ontwerptools die je als ontwerper ter beschikking hebt om om te gaan met de wisselende relatie en dimensie van tijd en ruimte. We kunnen ons volgende onderzoeksvragen stellen: wanneer is een ruimte tijdloos? Kan je ontwerpen afstemmen op nieuwe gewoonten, bijzonderheden, evoluties of ritme van menselijke handelingen? Hoe lees je ruimte(n), de geschiedenis van een plek of de ruimtelijke inrichting/scenografie? Wat betekent tijdsgeest, wat is de waarde van een icoon in de tijd? Hoe kunnen zonering en oriëntatie op elkaar inspelen? Is tijd de nieuwe ruimte? In deze casus kunnen vele topics of kwesties aan bod komen zoals: observatie van menselijke handelingen, gebruiken en rituelen; flexibel of mobiel gebruik van ruimte; statische versus dynamische ruimte; de evolutie van ruimte in de tijd; herbestemming; veroudering van uitrusting en materialen, woon- en verblijfspatronen; pop-up interieurs; ruimten voor tijdelijk of levenslang gebruik, aanpasbaar wonen, levensduurverlenging van ruimte; ontwerpen voor het onbekende, het onvoorstelbare, het utopische; het dimensioneel meten van ruimte aan de hand van tijd; ruimte voor onthaasting; de efemere ruimte enz...