Biochemie II: metabolisme

Studiegidsnr:1044FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken. Gelijktijdige inschrijving of 08/20 behaald voor Biochemie I: biomoleculen en katalyse.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yann Sterckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De biochemie is de chemie van het leven. Het is een tak van de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de moleculaire en cellulaire processen die ervoor zorgen dat organismen leven.

Deze cursus bouwt verder op Biochemie I: biomoleculen en katalyse waarin Deel I – Het Moleculair Ontwerp van het Leven reeds uitvoerig besproken werd. In Biochemie II: metabolisme wordt er in detail ingegaan op hoe de biologische (macro)moleculen met elkaar interageren om ervoor te zorgen dat de cel (en bij uitbreiding het organisme) kan overleven. Er wordt uitgelegd dat al deze interacties niet willekeurig gebeuren, maar dat alle processen binnen de cel gecoördineerd zijn. De strategieën, concepten, en ontwerpen die hiervoor door de Natuur gebruikt worden, worden toegelicht in een uitgebreid inleidend hoofdstuk. Dit hoofdstuk legt alle grondslagen die toegepast zullen worden in de volgende lessen van de cursus.

In Deel II -  De Stroom van Informatie van DNA naar Eiwitten wordt in detail ingegaan op de processen die ervoor zorgen dat de genetische informatie (die opgeslagen zit in het DNA) tot expressie komt en zodoende functioneel gemaakt wordt.

In Deel III – Communicatie Tussen de Cel en de Buitenwereld wordt besproken via welke moleculaire principes en mechanismen de cel in contact staat met de buitenwereld. De onderwerpen die aan bod komen richten zich op het transport van biomoleculen doorheen de biologische membranen en op het ontvangen en verwerken van (extracellulaire) signalen.

In Deel IV – Centrale Metabolische Wegen komen de belangrijkste stofwisselingswegen uitvoerig aan bod. De reacties van deze wegen en hun regulatie in functie van de noden van de cel (en bij uitbreiding het organisme) worden in detail besproken.

Doorheen de cursus worden verbanden gelegd met de inhoud van de andere cursussen die aan bod komen in deze opleiding en worden voorbeelden aangehaald die relevant zijn voor studenten farmaceutische wetenschappen.