Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis

Studiegidsnr:1044FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido Marnef

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus brengt aan de hand van een aantal capita selecta een overzicht van de cultuurgeschiedenis van de Nieuwe Tijd. Culturele ontwikkelingen worden daarbij beschouwd als complexe processen die niet los gezien kunnen worden van hun concrete maatschappelijke context. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de interactie tussen religie en cultuur. In concreto wordt gekozen voor de behandeling van een aantal topics die in het onderzoek van de laatste decennia sterk naar voor kwamen. Zo komen volgende clusters of blokken aan bod: "Ter inleiding: over problemen, concepten en methoden", met o.m. aandacht voor de problematiek van elite versus populaire cultuur, de problematiek van appropriatie en de inbreng van de historische antropologie; "Cultuur en communicatie: een complexe materie", met speciale aandacht voor de rol van en de wisselwerking tussen diverse communicatieniveau's; "Reformatie, confessionalisering en cultuur", waarin de problematiek van religieuze reformatie, disciplinering en confessionalisering en de weerslag daarvan op het culturele leven centraal staat. Het laatste blok is getiteld "De horizon verruimd: Europa ontmoet andere werelden". Al deze thema's worden uitgewerkt aan de hand van een aantal representatieve artikels die door de docent ter beschikking worden gesteld. De lessen worden opgevat als actieve discussiecolleges waarin de inzichten van de opgegeven literatuur worden besproken en geconfronteerd. Via de electronische leeromgeving (i.c. Blackboard) kunnen vragen en aandachtspunten geformuleerd worden om de discussie te stimuleren.

Via deze cursus proberen we ook een internationale samenwerking te realiseren met de Jagiellonian University van Krakau, Polen. Er is een gastcollege voorzien van prof. Rafal Szmytka, verbonden aan deze universiteit, en bovendien komt prof. Szmytka  op een ander lesmoment met zijn Poolse studenten naar Antwerpen. Dat zal aanleiding geven tot een Antwerps-Pools werkcollege waarbij de studenten op voorhand toegewezen literatuur verwerken.

Belangrijke opmerking: de lesvormen en de internationale uitwisselling zijn wel afhankelijk van de Corona-context en kunnen bijgevolg, afhankelijk van de situatie, nog wijzigen.