Architectuur van het wonen

Studiegidsnr:1044FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els De Vos

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Architectuur en wooncultuur 

Dit onderdeel benadert het wonen vanuit diverse kennisdisciplines, namelijk architectuurtheorie, sociologie, antropologie, materiële cultuur, sociale geschiedenis, techniekgeschiedenis, consumptiestudies, genderstudies, woonbeleid en design history. De woning wordt benaderd vanuit een wisselwerking tussen de fysische omgeving (inclusief architectuur), het gebruik van de woning als de betekenisgeving van een woning (gaande van de architectuurtheoretische tot de alledaagse betekenisgeving).  Deze ideeën over het wonen vormen een kader van reflectie en evaluatie waarin zowel woontypologieën als woonideologieën worden uitgelicht. Deze 20e eeuwse ideeëngeschiedenis ontwikkelt naast een historisch-theoretische inzicht, ook een ruimtelijk-typologische analyse van deze 20ste eeuwse woningproductie. Het theoretische luik fungeert zo als een kritische factor tussen de waarnemingen en bevindingen uit de casus enerzijds en het ontwerpen van architectuur anderzijds.