Theorie tijd en ruimte

Studiegidsnr:1044FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:84
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renaat Passchyn
Dirk Geldof
Stefan De Feyter
Karine Van Doorsselaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel omvat drie examenonderdelen: Bouwenergie, Materialiseren 3 en Sociologie van de sociale ruimte en tijd.

Bouwenergie (Renaat Passchyn)

De basisbegrippen en definities van warmtetransport, buitenklimaat en binnenklimaat worden besproken. We berekenen warmteverliezen en interpreteren het temperatuursverloop in buitenwanden. Tenslotte behandelen we de thermische isolatienormen en geven een algemeen overzicht van thermische eigenschappen van materialen.

Materialiseren 3: (Karine Van Doorsselaer, Stefan De Feyter)

De bespreking van diverse kunststoffen met hun verschillende voor- en nadelen en bepreking van diverse kunststofverwerkingstechnieken en hun de specifieke ontwerprichtlijnen.

Het deel "empathisch materialiseren" omvat: het verder verdiepen van ontwerpknopen en materialisering wat resulteert in een materiaaldraaiboek met aandacht voor tijd en ruimte. De ontwerper leert vanuit een empathische instelling voor zijn/haar opdracht, en eventueel een reeds bestaande ruimtelijke structuur, materialenbewerkingen te selecteren die de beoogde belevingen van ruimtegebruikers zullen versterken. Gaande van punctueel tijdelijk tot evoluerend in de tijd of herevoluerend in geval van herbestemming.

Sociologie van de Sociale Ruimte en tijd: (Dirk Geldof)

Hoe krijgt ruimte sociale betekenis en waarom is ruimte een sociale constructie? Hoe krijgt tijd sociale betekenis en is tijd ook een sociale constructie? In dit examenonderdeel onderzoeken we vanuit een sociologisch perspectief de betekenisgeving aan ruimte en tijd. Wat zijn de verschillen in betekenis en gebruik voor verschillende groepen in de samenleving? We analyseren hedendaagse veranderingen in het omgaan met tijd en ruimte en de interactie tussen beide. Vanuit deze kaders bekijken we maatschappelijke versnelling en tijdsdruk, pleidooien voor verlangzaming en verstilling, en onderzoeken we hoe ontwerp van (publieke en private) ruimte kunnen bijdragen aan plaatsen en momenten voor rust, bezinning of rituelen.