Biomedische statistiek en epidemiologie

Studiegidsnr:1045FBDDIE
Vakgebied:Diergeneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erik Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het statistiekgedeelte van deze cursus bestaat uit theorielessen en practica.

 • In de theorielessen wordt de theoretische basis van statistiek conceptueel uitgelegd. Daartoe horen waarschijnlijkheidsdichtheidsfuncties, steekproeftheorie, centrale limietstelling, statistische inferentie, hypothesetesten en statistische (type 1 en type 2-) fouten. De theoretische concepten worden in de eerste practica geïllustreerd met simulaties.
 • De practical (op de computer) zijn voornamelijk gewijd aan statistische hypothesetesten met het computerprogramma SPSS. Hierin worden wetenschappelijke onderzoeksvragen opgelost via statistische analyses. De student wordt hierbij aangeleerd welke statistische test het meest geschikt is, in functie van de onderzoeksvraag  en de soorten variabelen in de data. Meestal moet hierbij de keuze gamaalt worden tussen parametrische en niet-parametrische testen, en de student leert hoe te kiezen tussen deze twee technieken. De testen die we in het practicum behandelen zijn :
  • Onafhankelijke t-test / Mann-Withney U test
  • Gepaarde t-test / Wilcoxon signed rank test
  • Chi-kwadraat test / Fischer's exact test
  • One-way ANOVA met posthoc-analyse / Kruskal-Wallis test
  • Enkelvoudige lineaire regressie
  • Correlatie analyse
 • Naast deze hypothese testen wodt in het practicum ook aandacht besteed aan het visualizeren van de data met grafieken, beschrijvende statistiek, kwaliteitscontrole van de data, omgaan met outliers , en wetenschappelijk rapporteren.

Het Epidemiologie gedeelte bestaat uit 3 theorielessen over de basisprincipes van Epidemiologie:

 • Doel van epidemiologisch onderzoek
 • Frequentiematen (prevalentie en incidentie)
 • Soorten epidemiologisch onderzoek en de associatiematen die hiermee kunnen geschat worden
 • Beoordelen van de kwaliteit van diagnostische testen (sensitiviteit, specificiteit...)
 • Precisie en validiteit van een studie
 • Bias en confounding