Portugees: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1045FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Portugees: Grammatica 1 én Portugees: Taalbeheersing 2
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:1e en/of 2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Tristan Van Hoeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op Grammatica 1 en begint met een grondige herhaling van de werkwoorden (zelfstudie). Verder gaat de aandacht vooral naar een aantal thema’s die problematisch zijn voor de Nederlandstalige leerder en/of specifieke problemen opleveren bij de vertaling van/naar het Nederlands, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen pretérito perfeito en pretérito imperfeito en de indicativo vs. de conjuntivo. Ook wordt er dieper ingegaan op de verschillende tijden van de indicativo en de conjuntivo, met specifieke aandacht voor het gebruik van de conjuntivo in bijzinnen. Verder wordt er stilgestaan bij de infinitivo pessoal and de infinitivo impessoal, de gerúndio en perífrases verbais. Alles wordt getoetst aan de hand van oefeningen die iedere week in de colleges worden besproken. 

Het onderdeel Taalbeheersing is een voortzetting van het opleidingsonderdeel Taalbeheersing in BA1. Er wordt wederom gebruik gemaakt van het boek Português XXI, maar dit keer niveau 3. Hier zal de student getoetst worden op de domeinen spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in de vorm van schrijfoefeningen (portfolio) en het geven van presentaties. 

Om de woordenschat van het Portugees te verrijken, wordt er van de studenten verwacht dat ze zelf een terminologielijst ontwikkelen. Iedere week zal een student een thema voorstellen met de gevonden en vertaalde woorden.

Tenslotte wordt er van de studenten gevraagd om dagelijks de actualiteit te volgen, vooral van de Portugeestalige wereld uiteraard. Iedere week zal het eerste kwartier van het college gewijd worden aan het bespreken van deze actualiteit. Actieve deelname van iedereen is een absolute vereiste.