Casestudie multidisciplinariteit

Studiegidsnr:1045FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1045FOWIAR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1046FOWIAR.
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
- NNB
Philip Theys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderwerp van deze casestudie is het multidisciplinaire karakter dat eigen is aan de discipline Interieurarchitectuur. We onderzoeken hoe de confrontatie met vertegenwoordigers en/of ideeën uit andere aanleunende (ontwerp)disciplines kan bijdragen tot het eigen vakgebied. Actoren uit de praxis laten je kennis maken met eigen werk, werkmethoden, technieken van uitvoering en creatie, materiaalkennis en-toepassing, eigen aan het denk- en werkproces. Zij laten je kennis maken met visie en filosofie, hoe zij worden beïnvloed en wat de impact is van hun werk in het werkveld of de discipline. Na deze kennismaking interpreteer en vertaal je nieuwe inzichten over multidisciplinair denken en handelen in een concreet project. Je leert hoe cross-over's je onderzoek sturen en drager worden van je project. We hanteren een breed perspectief waarin we kritisch de eigen discipline aanschouwen. In deze module doen we beroep op je abstraherend denk- en creatievermogen en zin voor uitdaging!