Statica

Studiegidsnr:1046FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renaat Passchyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel) omvat volgende items:

De statica van een puntdeeltje en van een star lichaam.

Het berekenen van de oplegreacties en de verbindingskrachten.

Een bespreking van belastingen, gas- en vloeistofdrukken.