Theorie multidisciplinariteit

Studiegidsnr:1046FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1046FOWIAR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1045FOWIAR.
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Nathalie Vallet
Michelle Bylemans
Selin Geerinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de drie examenonderdelen: Toolbox Methodiek 3, Context en Mixed Media.

Toolbox Methodiek 3: (Nathalie Vallet, NN)

Dit examenonderdeel sluit de leerlijn Toolbox Methodiek af. We werken rond het ontwikkelen van een onderzoeksopzet dat ontstaat vanuit een fascinatie met betrekking tot een discipline. Aan de hand van gekozen onderzoekstechnieken wordt een site en/of een fascinatie voor een aanleunende (ontwerp)discipline systematisch bestudeerd en ontrafeld. Uit dit exploratief onderzoek formuleer je een probleemstelling of gevolgtrekking. Een reflectie hierop leidt tot een kritische bevraging van de discipline. 

Context: (gastsprekers)

Door gastcolleges van actoren uit aanverwante, ontwerp- of artistieke disciplines krijg je inzicht in de manier waarop zij, in hun werk of praktijk, omgaan met verschillende contexten (historisch, actueel, sociaal-maatschappelijk, mediaal, ruimtelijk enz...) en hoe zij creatief en onderzoeksgericht denken en handelen. Visies en filosofieën staan hierbij centraal. Samen neem je deel aan het debat en documenteer en bespreek je waardevolle cross-overs tussen disciplines. 

Mixed Media: (gastsprekers)

Nieuwe communicatie- en multi-mediatechnieken worden ingezet om het ontwerpend onderzoek te ondersteunen en om het onderzoek en 'the making of...'  te documenteren. De gekozen techniek(en) wordt ondersteund met inleidende instructies op basisniveau. Bij de voorstelling van het eindproduct worden de nieuwe communicatievaardigheden getoond en het niveau van zelfstudie beoordeeld.