Inleiding tot de medicinale chemie en geneesmiddelenontwikkeling

Studiegidsnr:1047FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:42
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koen Augustyns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie

Farmacodynamie en farmacokinetiek: Enzymen, receptoren en nucleïnezuren als geneesmiddeldoelwitten, interacties tussen geneesmiddel en doelwit, invloed van de scheikundige structuur op de farmacokinetische eigenschappen

Geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling: Doelwit onderzoek en validatie, "hit" en "lead" identificatie, "lead" optimalisatie (design, SAR, QSAR, verbetering van de farmacokinetische eigenschappen), ontwikkeling tot geneesmiddel (preklinische en klinische proeven, chemische en farmaceutische ontwikkeling)

Theoretische oefeningen

Structuurherkenning van geneesmiddelen: functionele groepen, zuur-base aspecten, electronische en sterische eigenschappen, ADMET eigenschappen