Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis

Studiegidsnr:1047FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Henk de Smaele

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus wordt opgevat als een 'overzichtsvak' en behandelt dus thema's uit de hele negentiende en twintigste eeuw, en uit verschillende regio's. Er zal worden gestart met de periode van de Verlichting en geëindigd met de na-oorlogse cultuur. De nadruk zal liggen op de Europese cultuurgeschiedenis (met wisselende geografische focus). Er zal evenwel expliciet aandacht worden besteed aan deze 'verenging' van het gezichtperspectief en aan de kritiek hierop vanuit recente intellectuele stromingen. Bovendien worden de studenten in de loop van de cursus in contact gebracht met belagnrijke werken door toonaangevende cultuurhistorici van de afgelopen decennia. Ook belangrijke concepten en theorieën worden (gaandeweg) geïntroduceerd en geïllustreerd. De studenten worden ook gestimuleerd om na te denken over de hedendaagse cultuur.

Concreet wordt de cursus opgebouwd rond volgende hoofdstukken:

1. La République des Lettres: de Verlichting (met klemtoon op Frankrijk)
2. Sturm und Drang: Romantiek (met klemtoon op Duitsland)
3. Victorianism: Burgercultuur (met klemtoon op Engeland)
4. Sezession. Fin-de-siècle, Jugendstil (met klemtoon op Wenen)
5. Futurismo e fascismo (met klemtoon op Italië)
6. East & West: cultuur en Koude Oorlog (met klemtoon op Amerika)