Oriëntering bachelorproef

Studiegidsnr:1047FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor 1035-, 1036-, 1037-, 1038-, 1040-, 1041-, 1042- en 1065FOWIAR om in te schrijven voor 1047FOWIAR. De student die zich inschrijft voor 1047FOWIAR moet gelijktijdig inschrijven voor 1049FOWIAR en 1050FOWIAR.
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Nathalie Vallet
Arjaan De Feyter
Inge Somers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het examenonderdeel Oriëntering Bachelorproef bereid je de bachelorproef voor. In het kader van de nexus onderwijs-onderzoek schets je de inhoud en context van de bachelorproef en zoek je in groep relevante informatie op die de visievorming en toekomstige ontwerpaspiraties voeden. Je wetenschappelijke competenties (data verzamelen, selecteren, analyseren, synthetiseren, concluderen en presenteren van output) worden aangesproken. Specifieke aandacht gaat naar het zelfkritisch bijsturen van het onderzoeksproces en de inzet van onderzoeksmethoden voor interieurarchitecten. Finaal presenteer je als onderzoeksteam je bevindingen en toon je aan wat de opportuniteiten, valkuilen of meerwaarde kunnen zijn voor het bachelorproefproject. Alle onderzoeken worden vormgegeven en gebundeld in één einddocument, de basis van je ontwerpend onderzoek in de bachelorproef.