Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Immunologie

Studiegidsnr:1048FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Didier Ebo
Margo Hagendorens
Vito Sabato

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus “Immunologie” worden de basisbegrippen van de opbouw en functie van het immuunsysteem en het normale immuunantwoord beschreven. Het accent ligt daarbij op het verwerven van de basiskennis betreffende herkenning en presentatie van antigenen en het tot stand komen van een volwaardig cellulair en humoraal immuunantwoord. Tevens worden enkele inleidende begrippen betreffende de verschillende immuunpathologische reacties geschetst. Als illustratie van klinische immuunpathologie worden enkele allergische ziektebeelden besproken.