Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis

Studiegidsnr:1048FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilja Van Damme
Hilde Greefs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel heeft een dubbele agenda. Het wil de Ba-studenten laten kennismaken met jaarlijks aan te passen thema's, interpretatiemodellen en methodes van argumentatie die binnen de specialisatie van de sociaal-economische geschiedschrijving gangbaar zijn.

Daarnaast worden de sociaal-economische veranderingen in de wereld tijdens de laatste 200 jaar, met specifieke focus op België, in deze cursus centraal gesteld. Hoe zijn grote veranderingen in demografie, tewerkstelling, verstedelijking, globalisering, enzovoort verlopen? In welk opzicht verschilt het sociaal en economisch handelen van vandaag fundamenteel van twee eeuwen terug? En in welk opzicht was België daarbij spelbepalend, dan wel een speelbal van mondiale ontwikkelingen, convergenties en divergenties? Het zijn deze vragen die de inhoud van deze cursus vormgeven en die op een thematische manier worden behandeld vanuit de grote transities en transformaties die de laatste twee eeuwen plaatsvonden.