Theorie werkveldrelatie

Studiegidsnr:1048FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:64
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sigrid Pauwels
Nico Verdickt
Stefan Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de vier examenonderdelen:

Examenonderdeel 1: Juridische context (Sigrid Pauwels)

In dit examenonderdeel worden de juridische aspecten en rechtsverhoudingen in de beroepscontext van de interieurarchitect behandeld en toegepast, meer bepaald de afsluiting van een rechtsgeldige overeenkomst, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, het verschil tussen aanneming en koop/verkoop en intellectuele eigendomsrechten.

Examenonderdeel 2: Ondernemerschap Theorie (Stefan Martens)

In dit examenonderdeel wordt de theoretische basis van het bedrijfsbeleid en de marketing aangereikt en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Aan de hand van een opdracht wordt een directe link naar het beroepsleven gemaakt. Deze opdracht vraagt om een praktische zelfreflectie tijdens de toepassing van de verworven theoretische inzichten.

Examenonderdeel 3: Deontologie en Ondernemerschap Praktijk (Stefan Martens)

In dit examenonderdeel wordt de deontologische code van de interieurarchitect behandeld en worden praktijkoefeningen georganiseerd die relevant zijn voor effectief management in de beroepscontext van de interieurarchitect.

Examenonderdeel 4: Bouweconomie (Nico Verdict)

In dit examenonderdeel worden kennis en inzicht in bouweconomische aspecten behandeld die een ontwerp(proces) beïnvloeden: soorten, inhoud, samenstelling en algemene opmaak van lastenboeken, (gedetaileerde en samenvattende)meetstaten en gedetailleerde ramingen.