Galenische farmacie en biofarmacie I: praktijk

Studiegidsnr:1049FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Gelijktijdige inschrijving of min 08/20 behaald voor Galenische farmacie en biofarmacie I
Contacturen:60
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum heeft tot doel de verschillende basis bereidingstechnieken aan te leren, alsook de studenten vertrouwd te maken met enkele fysische methodes besproken tijdens de theoretische cursus.

De magistrale bereidingen die tijdens dit practicum aan bod komen zijn: vloeibare en half-vaste geneesmiddelvormen.

De studenten zullen zelfstandig magistrale bereidingen uitvoeren conform de geldende goede bereidingspraktijken. Ze zullen hun bereidingen volgens de eisen van de farmacopee controleren.