Initiatie bouwfysica

Studiegidsnr:1049FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Renaat Passchyn
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel  worden de energie uitwisselingen en de fluida uitwisselingen van het gebouw en van het constructiedeel  met zijn omgeving en met zijn bewoners bestudeerd. In de inleiding worden de actuele ontwerpgebonden aspecten ingeleid. Vervolgens wordt een systematische benadering van het kennisdomein ‘bouwfysica’  voorgesteld: energie (warmte en koude) en fluida (vocht en ventilatie). Hierbij worden de basiskenmerken bestudeerd, zowel fenomenologisch als empirisch, zowel analytisch als formatief als een brede theoretische onderbouw voor de latere uitdieping.

Lesgevers:

Renaat Passchyn: voor de theorie warmte: 12 contacturen

Bert Belmans: voor de theorie fluida: 12 contacturen