Bachelorproef

Studiegidsnr:1049FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor 1035-, 1036-, 1037-, 1038-, 1040-, 1041-, 1042- en 1065FOWIAR om in te schrijven voor 1049FOWIAR. De student die zich inschrijft voor 1049FOWIAR moet gelijktijdig inschrijven voor 1047FOWIAR en 1050FOWIAR.
Contacturen:128
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Arjaan De Feyter
Gert Van Echelpoel
Johan Nackaerts
Ann Coen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De bachelorproef bestaat uit twee examenonderdelen; het Bachelorproef Ontwerp en de Bachelorproef Rapportering. De bachelorproef is een demonstratie van kennis, inzichten en vaardigheden die je in de loop van vorige studietrajecten hebt verworven. Het is een afsluitende en integrale toetsing van je competenties als professioneel en onderzoeksgericht ontwerper. Het thema en de context van de opdracht(en) zijn afgestemd op actueel onderzoek in het studiegebied Interieurarchitectuur. In de bachelorproef ontwerp krijgt de nexus onderwijs - onderzoek invulling. Binnen een contextueel kader ( sociaal, maatschappelijk, cultureel, economisch,..) en gegeven ontwerpparameters zoek je een antwoord op de onderzoeksvraag/probleemstelling. In je zoektocht baseer je je op bevindingen en conclusies uit (vergelijkend) analytisch vooronderzoek. Vanuit je eigen coherente visie op het ontwerpvraagstuk stem je onderzoeks- en ontwerpmethodiek af op het beoogde resultaat. Je leert omgaan met complexiteit en de tijdsdruk eigen aan de ontwerppraktijk. Aan de hand van een professionele projectvoorstelling demonstreer je je meerwaarde als ruimtelijk ontwerper/expert, je kritische ingesteldheid, je onderzoeksattitude en je communicatieve vaardigheden. 

In het examenonderdeel Bachelorproef Rapportering leer je hoe je de neerslag en de essentie van je bachelorproef (het proces en product van ontwerpmatig onderzoek) wervend communiceert. Je leert objectief en genuanceerd te reflecteren over je prestaties, onderzoek en over je rol als interieurarchitect in de samenleving.  Dit doe je aan de hand van een wervende persmap en een reflectiedocument, aangevuld met een professionele beeldsynthese van je project. Dit laatste neem je op in de presentatieportfolio POP3.