Bachelorproef

Studiegidsnr:1049FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor 1035-, 1036-, 1037-, 1038-, 1040-, 1041-, 1042- en 1065FOWIAR om in te schrijven voor 1049FOWIAR. De student die zich inschrijft voor 1049FOWIAR moet gelijktijdig inschrijven voor 1047FOWIAR en 1050FOWIAR.
Contacturen:128
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Nathalie Vallet
- NNB
Arjaan De Feyter
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Johan Nackaerts
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De bachelorproef bestaat uit twee examenonderdelen; de Bachelorproef Ontwerp en de Bachelorproef Rapportering. De bachelorproef is een demonstratie van kennis, inzichten en vaardigheden die je in de loop van vorige studietrajecten hebt verworven. Het is een afsluitende en integrale toetsing van je competenties als professioneel en onderzoeksgericht ontwerper. Het thema en de context van de opdracht(en) zijn afgestemd op actueel onderzoek in het studiegebied Interieurarchitectuur. In de bachelorproef ontwerp krijgt de nexus onderwijs - onderzoek invulling. Binnen een contextueel kader ( sociaal, maatschappelijk, cultureel, economisch,..) en ontwerpparameters zoek je een antwoord op de onderzoeksvraag/probleemstelling. In je zoektocht baseer je je op bevindingen en conclusies uit (vergelijkend) analytisch vooronderzoek. Vanuit je eigen coherente visie op het ontwerpvraagstuk stem je onderzoeks- en ontwerpmethodiek af op het beoogde resultaat. Je leert omgaan met complexiteit en de tijdsdruk eigen aan de ontwerppraktijk. Aan de hand van een professionele projectvoorstelling demonstreer je je meerwaarde als ruimtelijk ontwerper/expert, je kritische ingesteldheid, je onderzoeksattitude en je communicatieve vaardigheden. 

In het examenonderdeel Bachelorproef Rapportering leer je hoe je de neerslag van je bachelorproef (het proces en product van ontwerpmatig onderzoek) duidelijk en wetenschappelijk communiceert. Je leert hoe je objectief en genuanceerd kan schrijven over je prestaties en reflecties m.b.t. het bachelorproefproject. Het abstact geeft verslag van het vooronderzoek van je bachelorproef (zie OO Oriëntering Bachelorproef), de verantwoording van je onderzoeksresultaten en een reflectie over je rol als interieurarchitect in de samenleving. Het abstract wordt aangevuld met een professionele beeldsynthese die het resultaat van je bachelorproef toont en die je opneemt in je presentatieportfolio.