Bachelorproef partim III: internationale inleefstage

Studiegidsnr:1050FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Minimum 90 studiepunten aan credits behaald.
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel “Bachelorproef” wordt in elk van de 3 bachelorjaren gegeven met uiteraard in elk jaar een verschillende doelstelling.

In het 3de bachelorjaar wordt ingezet op de kennismaking met het praktisch kader van de beroepsuitoefening van de apotheker:

1.   Halve dag stage in een ziekenhuisapotheek: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een ziekenhuisapotheker

2.    Halve dag stage in een UA onderzoekslabo of klinisch labo: Het merendeel van de studenten maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. Een select groepje van studenten maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een apotheker-klinisch bioloog.

3.    Minimum 1 dag stage in een officina-apotheek: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een officina-apotheker

4.    (Optioneel) 3 dagen stage (tijdens paasvakantie) in het farmabedrijf Janssen: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een industrie-apotheker

5.    Deelname aan Info-avond Farmant: Na de stages wordt in samenwerking met de alumnivereniging Farmant een info-avond georganiseerd waarop apothekers uit alle gelederen van de farmaceutische sector uitgenodigd worden om extra informatie te bieden over het beroepenveld. Hierbij wordt het principe van speeddating gevolgd (studenten zitten beurtelings aan tafel met een officina-apotheker, ziekenhuisapotheker, klinisch bioloog, industrie-apotheker en doctoraatstudent farmacie). Vele studenten komen tijdens deze avond tot bijkomende inzichten die bepalend zijn voor hun verdere studiekeuze.

6.    Opmaak van een portfoliomap met verslagen en reflecties

7.  Studenten brengen gedurende drie dagen een bezoek aan een buitenlandse farmaciefaculteit. Deze reis kan tevens volgende initiatieven omvatten :

  • Bezoek aan één of meerdere buitenlandse farmabedrijven of onderzoeksinstituten, waarbij de nadruk ligt op het uitbouwen van een internationale carrière in het wetenschappelijk onderzoek.
  • Bezoek aan een buitenlandse officina-apotheek
  • Bezoek aan een buitenlandse ziekenhuisapotheek
  • Deelname aan een minisymposium waarbij de studenten individueel mondelinge presentaties brengen in het Engels over onderzoeksthema’s die in het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd worden.
  • Presentatie van een Engelstalige poster (groepswerk, een 5-tal studenten per poster) over onderzoekstopics die uitgevoerd worden aan het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.