Bachelorproef partim III: internationale inleefstage

Studiegidsnr:1050FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Minimum 90 studiepunten aan credits behaald.
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Twee dagen inleefstage in de verschillende werkvelden van een apotheker: ziekenhuisapotheek, officina-apotheek, klinisch labo en onderzoekslabo.

- Vierdaagse groepreis naar een buitenlandse farmacie faculteit.

- Presentatie over de beroepsmogelijkheden door oud-studenten farmacie (in samenwerking met FARMANT).

- Individuele presentatie in het Engels over een farmaceutisch-gerelateerde topic.