Seminarie moderne filosofische auteurs 1

Studiegidsnr:1050FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak sluit nauw aan bij het vak ‘Historisch overzicht van de Wijsbegeerte : Moderne en Hedendaagse Wijsbegeerte’ (Ba1), maar kan ook onafhankelijk ervan gevolgd worden. Via de lectuur en analyse van een oorspronkelijke tekst wordt inzicht gegeven in enkele cruciale kwesties die in de filosofie van de Moderne Tijd (1600-1800) op de agenda stonden.