Seminarie moderne filosofische auteurs 1

Studiegidsnr:1050FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Close reading van een aantal teksten van Spinoza. Centrale teksten zijn Spinoza's Verhandeling over de verbetering van het verstand (Historische uitgeverij) en fragmenten uit Spinoza's  Ethica (Prometheus). In de inleidende colleges schetsen we een algemeen beeld van de Gouden Eeuw in Nederland en gaan we in op de relatie tussen Descartes en Spinoza. In de afsluitende colleges gaan we in op de plaats van Spinoza in de Radicale Verlichting, evalueren we Jonathan Israels visie op Spinoza en vergelijken we Spinoza's positie met die van Vondel.  Op die manier wordt een genuanceerd beeld gereconstrueerd van Spinoza's filosofie.