Constructie 1

Studiegidsnr:1050FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koen Van de vreken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tektoniek als leer van de architectonische vormen in hun verband met constructie en techniek. Tektoniek in relatie tot milieu, bouwfysica, technologie, economie, comfort en esthetiek. Type-constructies voor de woningbouw : muren, vloerconstructies en funderingen met historische situering, kenmerken en toepassingsmogelijkheden. Conventies om helder en eenduidig detailtekeningen op te maken. Synthese waarin alle bouwcomponenten worden samengebracht tot een realistisch uitvoeringsontwerp. Constructie 1 (1ste bachelor) beoogt ruwbouw en wordt vervolgd door Constructie 2 (2de bachelor) .