Persoonlijk ontwikkelingsplan 3

Studiegidsnr:1050FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:BA-studenten: voor 1050FOWIAR moet de student gelijktijdig inschrijven voor 1047FOWIAR en 1049FOWIAR of een credit hebben.
SCHA-studenten: voor 1050FOWIAR moet de student gelijktijdig inschrijven voor 5004FOWIAR en 5005FOWIAR of een credit hebben.
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Els De Vos
Gert Van Echelpoel
Johan Nackaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) zet je aan tot het nemen van initiatieven om jezelf verder te ontwikkelen, bij te sturen, te verbeteren, te onderscheiden, binnen en buiten de opleiding. Op lange termijn wordt het POP ingezet als instrument om je zelfstandig en kritisch te vormen. Door het kiezen en ontwikkelen van extra competenties wordt je een sterke speler in de professionele en academische wereld. In dit opleidingsonderdeel worden drie onderdelen aangeboden die samen instaan voor het behalen van de leerdoelen/eindcompetenties. Elk onderdeel bestaat uit 2 deelaspecten. 1. Onderdeel Discours: 1a. Presentaties van ontwerpen (Johan Nackaerts en Gert Van Echelpoel) en 1b. Reflecties op ontwerpen (Johan Nackaerts en Gert Van Echelpoel). 2. Onderdeel Inspiratie & Oriëntatie: 2a. Lezingen- en tentoonstellingsreeks (Els De Vos) en 2b. Workshopweken en Studiereizen (Johan Nackaerts en Gert Van Echelpoel). 3. Onderdeel Leervermogen & Ambities: 3a. Persoonlijk Ontwikkelingsdoel (Michel Corthaut) en 3b. Reflecties over de opleiding (Michel Corthaut).