Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 1

Studiegidsnr:1051FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Schaubroeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het seminarie Hedendaagse Auteurs 1 lezen we een selectie van hoofdstukken uit Ethics and The Limits of Philosophy van Bernard Williams. Dit beroemde boek uit 1985 bekritiseert de technische, strikte invulling van moraliteit en rationaliteit die Williams terugvindt in de moraalfilosofie sinds Kant. We analyseren de kritiek van Williams en toetsen die aan de hand van artikels van een hedendaagse utilitarist (Peter Singer), een hedendaagse Kantiaan (Onora O'Neill) en een hedendaagse deugdethicus (Rosalind Hursthouse).