Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 1

Studiegidsnr:1051FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Schaubroeck
Lotte Spreeuwenberg
Martha Claeys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We lezen Down Girl. The Logic of Misogyny van de Amerikaanse filosofe Kate Manne. We lezen elke week een hoofdstuk, analyseren stellingen en argumenten, definiëren cruciale concepten, en evalueren de argumentatie.