Architectuur en cultuur: filosofie

Studiegidsnr:1052FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1052FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1053FOWARC + 1011FOWARC + 1064FOWARC.
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gustaaf Cornelis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Thematische benadering van de wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor argumentatie, esthetica, ethiek (in het bijzonder wetenschapsethiek), wetenschapsfilosofie, filosofische opvattingen over ruimte en tijd. Stromingen die met diepgang worden behandeld: presocraten, platonisme, aristotelisme, verlichting, fenomenologie, existentialisme, positivisme, structuralisme. Aandacht voor argumentatie.