Galenische farmacie en biofarmacie I

Studiegidsnr:1053FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Gelijktijdige inschrijving of eerder min 08/20 behaald voor Galenische farmacie en biofarmacie I: praktijk.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De galenische farmacie omvat de studie van de formulatie, bereidingstechnieken (kwaliteitsnormen, GFP), stabiliteit, farmacopee-eisen en controles, verpakking, bewaren en toediening van farmaceutische toedieningsvormen.

De biofarmacie handelt over de invloed van de omzetting van een geneeskrachtige stof tot een artsenijvorm op de resorptie van het geneesmiddel.

In het eerste deel van de cursus worden de vloeibare artsenijvormen besproken die in de officina afgeleverd worden ofwel magistraal worden voorgeschreven, als ook halfvaste geneesmiddelvormen, transdermale systemen en inhalandia. Alsook een introductie tot de poeders.