Architectuur en cultuur: geschiedenis

Studiegidsnr:1053FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1053FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1052FOWARC + 1011FOWARC + 1064FOWARC.
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Inge Bertels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de Westerse cultuur- en architectuurgeschiedenis behandeld vanaf de Oudheid tot aan de Industriële revolutie, met een bijzondere aandacht voor kunst, architectuur en de wisslewerking tussen beiden. De cursus benadert de evolutie van kunst en architectuur specifiek vanuit de eigenheid van de opleiding waarbij de kennis over en de ontwikkeling van een duurzame bouwcultuur voorop staat. In deze cursus wordt daarom specifiek ingegaan op de sterke verwevenheid van maatschappelijke, culturele en technologische evoluties en toont aan dat dat kunst en architectuur zich nooit in een vacuïm ontwikkelen, maar ingebed zijn in hun culturele en historische context.