Organische chemie

Studiegidsnr:1054FBDFAR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:90
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hans De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Inleiding tot de organische chemie: electronische structuur en binding
 • Zuren en basen
 • Naamgeving, physicochemische eigenschappen en ruimtelijke representatie (conformaties)
 • Electrofiele additie reacties, stereochemie en electron delocalisatie
 • Isomerisatie
 • Alkenen: structuur, naamgeving en electrofiele additie reacties
 • Alkynen: structuur, naamgeving en electrofiele additie reacties
 • Electron delocatisatie, pKa en stabiliteit
 • Substitutie en eliminatiereacties:
  • Substitutiereacties van alkylhaliden, alcoholen, ethers, epoxiden en aminen
  • Eliminatiereacties van alkylhaliden, alcoholen, ethers, epoxiden en aminen
 • Organometalen
 • Radicaalreacties
 • Stoffen met een carbonyl groep:
  • Carbonzuren en carbonzuurafgeleiden 
  • Reacties van aldehyden en ketonen
  • Reactiviteit van de alpha-koolstof van carbonyl groepen