Geschiedenis en taal

Studiegidsnr:1055FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marnix Beyen
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In geschiedschrijving speelt taal een toonaangevende rol. Niet alleen werken vele historici overwegend met geschreven bronnen, zij dienen de resultaten van hun onderzoek ook te verwerken tot een leesbare tekst. Op verschillende niveaus wordt historische waarheid dus met behulp van taal ‘geconstrueerd’. De theoretische en praktische implicaties van dit centrale gegeven vormen het uitgangspunt van deze cursus. Nadat in enkele introductielessen een algemeen geschiedtheoretisch kader wordt geschetst, biedt het eerste deel van de cursus een op historische bronnen toegespitste inwijding in de discoursanalyse. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de eigenheid van het academische schrijven van historici. In elk van beide delen wordt een diepgaande theoretische reflectie gevolgd door een aantal praktische lessen waarin concrete vaardigheden worden aangeleerd en getoetst.