Vertaaltechnologie

Studiegidsnr:1055FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit een aantal modules.

In een eerste module, die focust op het gebruik van bestaande technologieën om aan terminologiebeheer te doen, krijgen de studenten vanuit een praktijkgerichte visie enkele basisbeginselen betreffende terminologie aangereikt. Het begrip zelf wordt gedefinieerd, er wordt kennis gemaakt met bestaande terminologische gegevensbanken op het internet en er wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van bestaande (vertaal)software voor het aanmaken van terminologielijsten. Telkens gaat de theorie gepaard met praktische oefeningen: analyseren van vakteksten en benoemen van de termen erin, het opzoeken van termen en hun vertaling op het internet en het gebruiken van specifieke terminologiesoftware.

In de tweede module, die gericht is op computerondersteund Vertalen, wordt ingegaan op andere software die de vertaler kan gebruiken bij zijn werk, meer specifiek vertaalgeheugens. Na een algemene inleiding over de opbouw en het nut van dergelijke geheugens, wordt in min of meer detail ingegaan op de werking van verschillende vertaalsoftwarepakketten, met name SDL Trados, DéjàVu, MemoQ en Memsource. Voor elk van de programma's worden de studenten vertrouwd gemaakt met de basisconcepten en -principes, waaronder:
- de interface;
- aanmaken en gebruiken van vertaalgeheugens;
- terminologiebeheer;
- vertalen van teksten;
- kwaliteitscontrole

Na een korte (theoretische) kennismaking met de verschillende functies, en principes gaan de studenten zelf oefenen. Voor alle oefeningen die worden gemaakt, zijn teksten beschikbaar in het Engels, Frans en Duits, zodat de student steeds in zijn eigen B-taal kan werken.

Tot slot belicht de cursus kort machinevertaling en het daaraan gerelateerde post-editing. Na een inleiding over wat machinevertaling precies inhoudt, kunnen de studenten zelf oefenen met enkele basistools.