Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Studiegidsnr:1056FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Via een lectuur van The human condition van Hannah Arendt verwerven de studenten kennis van de belangrijkste concepten en filosofische standpunten van Arendt en met haar krtieken op filosofische posities uit de traditie van de wijsbegeerte.