Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Studiegidsnr:1056FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Arthur Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit seminarie worden een aantal hoofdstukken uit deel 2 en deel 3 gelezen van het boek van Agamben Homo sacer. De souvereine macht en het naakte leven. Studenten maken op die manier kennis met een aantal grondcategorieën van de politieke filosofie en een aantal primaire referentieteksten uit de filosofie van de 20 ste eeuw.