Heuristiek per historische periode: nieuwe tijd

Studiegidsnr:1057FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Marnef
Malika Dekkiche

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De cursus brengt een overzicht van de belangrijkste hulpinstrumenten en naslagwerken van belang voor de geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Verder wordt heel wat aandacht besteed aan de typologie van de bronnen. Voor elk deelgebied (politieke, sociaal-economische, cultuur,  religieuze en islamitische geschiedenis) worden de belangrijkste bronnentypes voorgesteld, evenals de belangrijkste referentiewerken en hulpinstrumenten. Tijdens de les wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van het internet als heuristisch apparaat en als databank. Via blackboard biedt de docent een aantal oefeningen aan die gericht zijn op de toepassing van de meegedeelde kennis. Daarbij ligt, net zoals op het examen, de nadruk op het oplossen van een aantal concrete casussen.

De cursus besteedt ook aandacht aan de bronnen en hulpinstrumenten voor de geschiedenis van de Islam-wereld. Hiervoor zijn drie lesmomenten, verzorgd door prof. Malika Dekkiche voorzien: op 28 november, 5 en 12 december.