Menselijke genetica

Studiegidsnr:1058FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:40
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Van Camp
Erik Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende hoofdstukken uit het handboek "Genetics and genomics in medicine" worden behandeld in de cursus:

Hoofdstuk 6: Principes van gen regulatie en epigenetica

Hoofdstuk 7: Genetische variatie die ziekteveroorzakende afwijkingen veroorzaakt in DNA en chromosomen

Hoofdstuk 8: Identificatie van ziekte genen en genetische vatbaarheid voor complexe ziektes

Hoofdstuk 10: Kanker genetica en genomics

10.3: Genomische instabiliteit en epigenetische dysregulatie in kanker

Hoofdstuk 11: genetische testen

10.4: Nieuwe inzichten van genoomwijde studies bij kanker

10.5: Genetische strategieën voor kanker therapie

Er zijn de volgende zelfstudiepaketten met responsiecollege:

  • ZS1: nomenclatuur van genetische varianten
  • ZS2: gene editing
  • ZS3: technieken voor het detecteren van genetische varianten