Duits: Vertalen Duits > Nederlands 3

Studiegidsnr:1058FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Vertalen Duits > Nederlands 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Duits: Vertalen Duits > Nederlands 1 én 2
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vertalen en samenvattend vertalen van teksten van verschillende genres en vakgebieden.
  • Analyse van brontekst en vertaalopdracht en bepalen van gepaste vertaalstrategieën.
  • Opzoeken van parallelteksten en omgaan met terminologie.
  • Revisie van automatische vertalingen en vertalingen door peers.