Constructie 2

Studiegidsnr:1058FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient geslaagd te zijn voor 1050FOWARC om in te kunnen schrijven voor 1058FOWARC.
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Van de vreken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tektoniek van de in- en afbouw in relatie tot haar determinanten milieu, bouwfysica, technologie, economie, comfort en esthetiek. Type-constructies voor ruwbouw, funderingen, in- en afbouw van wanden, plafonds, vloeren, schrijnwerk, trappen, hellende en platte daken, houtbouw en lage-energiebouw met telkens historische situering, kenmerken en toepassingsmogelijkheden. Synthese waarin alle bouwcomponenten worden samengebracht tot een realistisch uitvoeringsontwerp. Constructie 1 (1ste bachelor) beoogde ruwbouw en wordt hier vervolgd door Constructie 2 (2de bachelor).