Biomedische beeldvorming

Studiegidsnr:1059FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Winnok De Vos
Annemie Van Der Linden
Jean-Pierre Timmermans
Marleen Verhoye
Inge Brouns
Isabel Pintelon
Jeroen Verhaeghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bio-imaging technieken

 • Basisbegrippen van optica, transmissie microscopie en contrast verhoging
 • Fluorescentiemicroscopie, fluorescente merkers en -reporters
 • Fluorescente labellingstechnieken en confocale microscopie
 • Technieken om moleculaire interacties en dynamiek te onderzoeken
 • 'High throughput' en 'high content' microscopie voor biologische systemen
 • Superresolutie
 • Microscopie op moleculair niveau: elektronemicroscopie, label-vrije microscopie (Raman, CARS, SHG), AFM/SPM 
 • Macrocopische in-vivo beeldvorming in mens en diermodellen : MRI, PET, SPECT, US, RX, CT
 • Top notch: in-vivo Ca++ beeldvorming, optogenetics en opto-fMRI in hersenonderzoek
 • Top notch: in-vivo optical imaging met ondermeer bioluminescentie- en fluorescentie beeldvorming en opto-acoustics   
 • Digitalisering en basisprincipes van beeldverwerking
 • bezoek aan klinische en preklinische beeldvormingsfaciliteiten